Exemple de programe de formare a cadrelor didactice din Romania

Centrul pentru Jurnalism Independent (împreună cu Romanian American Foundation)

Curs de Media Literacy pentru profesori: programul își propune să contribuie la îmbunătățirea competențelor media ale elevilor de liceu, atât în calitate de consumatori, cât și că generatori de conținut.

Programul are una dintre cele mai bune evaluări în ceea ce privește pregătirea continuă a profesorilor în termeni de relevanță pentru publicul țintă. Abundența de informații din mass-media și rețelele sociale a schimbat drastic paradigma consumului de media și creării de conținut. Competențe noi, cum ar fi gândirea critică și utilizarea informațiilor, devin din ce în ce mai importante. Proiectul își propune să răspundă acestei noi tendințe, contribuind la construirea competențelor media ca un nou set de competențe civice.

SuperTeach

Program de “Mentalitate deschisă în educație”: un program care își dorește flexibilizarea procesului educațional abordând mai multe paliere deodată. Pe de o parte redefinirea atitudinilor profesorilor prin deschiderea către multiplele feluri de învățare. Încurajarea unui aer destins și de cooperare între profesori și crearea unui mediu unde colegialitatea aduce coeziunea necesară inchegării colectivului de profesori, precum și deschiderea către noi valori educaționale (ex. Învățare prin abordări practice vs. memorare, colaborare vs. competiție etc.)

Programul MERITO

Un program de susținere și vizibilizare a cadrelor didactice care au rezultate deosebite.

Acest clasament se face pe baza înscrierii și votului celor înscriși. Sprijinit de către Romanian Business Leaders, acest program le oferă vizibilitate și un exemplu de bune practice celorlalți profesori. Este o încercare de a mari gradul de recunoaștere și vizibilitate al profesorilor, unul din aspectele cheie pentru restabilirea carierei didactice ca o meserie demnă în societatea Română.

Centrul De Evaluare Şi Analize Educaționale

Învăţarea ştiinţelor - abordări metodologice moderne. Propune restructurarea metodologiei de predare a materiilor STEM în sistemul preuniversitar și mutarea accentului de pe o predare teoretică spre una investigativă bazată pe experimente și aplicații practice.

Inițial proiectul includea metode inovative de predare pentru orele de fizică dar în cei 7 ani de funcționare acesta a fost extins și la alte materii din domeniul STEM. În momentul de față programul se bucură de o popularitate crescută, având peste 1800 de profesori care au participat la cursurile lor, aceasta traducându-se într-un impact pozitiv pentru mai mult de 100.000 de elevi.

Teach For Romania

În cadrul programului și al cursului intensiv de pregătire al profesorilor (cu sau fără experiență prealabilă) vizează să creeze profesori pentru mediile vulnerabile sau defavorizate din România.

Înrolarea în program presupune disponibilitate pentru cele 6 săptămâni de pregătire intensă în cadrul cursurilor de formare după care un contract de 2 ani de zile, timp în care profesorul trebuie să fie dispus dacă (este cazul) să se deplaseze în zonele defavorizate în care va lucra. Profesorii au parte de mentorat și consiliere pentru rezolvarea problemelor întâmpinate, atât în ceea ce privește educația elevilor, cât și problemele mai mari ale comunității din care provin aceștia, rolul de leadership comunitar fiind partea integrantă a proiectului.

Asociația Techsoup – Predau Viitor

Programul vizează pregătirea profesorilor de informatică și TIC prin oferirea de unelte care să fie relevante în predarea mai comprehensivă și aplicată a informaticii, la toate nivelurile predării ei.

Programul presupune o abordare atât teoretică, cât și practică pentru profesori, în vederea predării aplicate, trans-disciplinare, bazată pe proiecte și pe colaborarea cu industria de IT din România.

Ediția din 2018 a însemnat 25 de profesori care au participat în Accelerator, 89 de profesori absolvenți ai cursurilor de Scratch și aproape 4000 de elevi din mediul preuniversitar care au beneficiat de o informatică aplicată. Asociația facilitează accesul la program și prin oferirea instruirii printr-o serie de webinarii reducând astfel costurile de participare pentru profesorii înscriși.

Erasmus+

Este un program cadru al UE, care prin obiectivele inițiale stabilite dorește promovarea învățării în rândul adulților dar și reducerea șomajului (în special în rândul tinerilor) precum și încurajarea participării tinerilor la viața democratică europeană.

Acest program are secțiuni dedicate formării și colaborării profesorilor din întreaga Europă.

Prin acest program profesorii pot aplica pentru cursuri de formare din cadrul UE, prin care să li se asigure costurile de transport și participare. Deși acest program prezintă o oportunitate relativ unică în sistemul formării continue, se bucură de un succes moderat. Programul nu prea este cunoscut și procesul (relativ) elaborat de aplicare limitează accesul la program.

Profilul profesorilor care ar căuta programe de formare continuă în afară țării este: tineri, cu aptitudini digitale, din mediul urban (mediu sau mare), dispuși să investească în dezvoltarea carierei didactice. 

School Education Gateway

Teacher Academy: dezvoltat ca parte a programului Erasmus+, presupune colaborarea și schimbul de experiență în sistemele educaționale ale țărilor membre din UE.

Platforma Teacher Academy a School Education Gateway oferă o varietate de servicii și activități, destinate cu precădere profesorilor, directorilor și altor categorii de personal didactic din învățământul preșcolar până la cel liceal, dar și celorlalți actori implicați în învățământul preuniversitar. O parte dintre acestea sunt cursuri de formare continuă în țările membre UE, pentru care personalul didactic poate aplicaă din cadrul Erasmus+. Există și un număr restrâns de asociații care oferă cursuri de formare (inclusiv pentru personalul didactic auxiliar) și în România (17 cursuri, în comparație cu Bulgaria, 10 cursuri, Ungaria, 71 de cursuri, Croația, 91 de cursuri).

Asociația Techsoup - Îndreptar Digital

Este un program menit să ofere un suport pentru învățătorii claselor primare în (re)formarea competențelor digitale ale elevilor. Programul se bazează pe învățare activă, utilizând tehnologia, gândirea critică, experimentarea și imaginația.

Accesul la program se face și printr-o platforma online, unde învățătorilor le sunt introduse conceptele discutate într-o manieră ușor de înțeles și care transced diferențele de cunoștințe digitale dintre profesor și elev, respectiv profesor și tehnologie. Concret programul se axează pe următoarele direcții: 1. Sesiuni de instruire pentru învățători 2. Exerciții și metodologii de aplicare a exercițiilor 3. Siguranță și responsabilitatea elevilor în mediul online 4. Proiecte comunitare.

În 2017 și 2018, peste 500 de învățători din toată țara au fost instruiți în mod direct, 71% dintre aceștia provenind din școli aflate în mediul rural și așezări urbane mici, cu o experiență în predare în medie de 20 de ani – pentru peste 60% dintre ei a fost primul training de abilități digitale în educație la care au participat. Educatorii se pot înscrie pe platforma digitală a programului pentru a putea beneficia de fișe de exerciții pentru clasă, dar și alte resurse de învățare digitală pentru ei și pentru elevi.

Federația Fundațiile Comunitare din România - Științescu

Intenționat că o mișcare națională de re-energinzare a educației STEM ce încurajează profesorii pasionați să elaboreze și să predea cursuri prin experimente, activități practice și joc.

Obiectivele strategice ale fondului sunt:

  1. Să ofere resurse pentru a crea proiecte care să facă științele mai atractive și interesante pentru elevi.
  2. Să încurajeze filantropia individuală și să aducă la un loc în jurul subiectului educației o comunitate locală de suporteri și oameni de acțiune. Scopul fiind acela de a-i ajuta pe copii să descopere "sensul ultim al științelor" dar și acela de a oferi mentorilor, profesorilor, elevilor și profesioniștilor în toate domeniile finanțări, resurse, îndrumare și sprijin.

Proiectele desfășurate prin proiectul Științescu vizează:

  • aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință; 
  • activități care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație;
  • activități de tip do it yourself în domenii precum: electronică, robotică, printarea 3D, folosirea tehnologiei în meșteșuguri și arte ;
  • evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri de știință și/sau tehnologie, expoziții, tabere, competiții);
  • proiecte care îmbină materiale didactice și metode educaționale inovatoare cu proiecte de cercetare ale elevilor în domenii STEAM și vizite în institute, muzee, laboratoare de cercetare;
  • spații educaționale de tip hub, makerspace, club.

În momentul de față Științescu are un număr de proiecte în următoarele județe: Timișoara - 12, Oradea - 57, Cluj - 9, Sibiu - 35, Mureș - 22, Făgăraș - 23, Odorheiu Secuiesc - 13, Brașov - 22, Prahova - 12, Iași - 52, Galați - 9, București - 14.

Noi Orizonturi

Programe Multiple; Asociația Noi Orizonturi oferă educatorilor instrumente prin care aceștia pot împuternici tinerii să conducă și să producă schimbări pozitive în comunitățile lor.

Cu participarea a peste 1.000 de profesori la cursurile lor, impactul generat este unul considerabil și în masă de studenți preuniversitari. Cursurile de Strategii ale Învățării Experiențiale și cursul de Proiecte de Service Learning la Clasă sunt acreditate de Ministerul Educației Naționale (și astfel mai ușor accesibile/vizibile profesorilor). Pe lângă acestea organizația mai pune la dispoziție și alte cursuri destinate personalului didactic auxiliar, sau persoanelor care organizează activități educaționale cu copii (ex. animatori).

Organizația are o abordare dublă prin care oferă suport pe de o parte profesorilor pentru eficientizarea procesului educațional, și pe de altă parte elevilor prin diferite proiecte comunitare, tabere etc. În afară de asta pune la dispoziție o serie de resurse pentru profesori pentru a le putea folosi la clasă, (exerciții, caiete de lucru, instrumente de management al clasei) pe care aceștia le pot accesa gratuit.

Asociația Română de Dezbateri Oratorie și Retorică - Tinerii Dezbat

Programul are ca scop introducerea dezbaterii că și un instrument educațional de dezvoltare a gândirii critice, argumentare și exprimare în public elevilor din mediul preuniversitar.

Programul este dezvoltat în parteneriat (și) cu Ministerul Educației și presupune introducerea dezbaterii și argumentării că și tehnică dar și ca materie opțională pentru elevi. În cadrul acestui program s-au format 450 de profesori (în ultimii 3 ani) cu un impact generat de 1.700 de elevi care au participat la competiții de specialitate. Pe lângă rețeaua de specialiști în extindere asociația pune la dispoziție și o serie de materiale descărcabile gratuit pentru profesori. Acestea sunt menite să ajute profesorul în înființarea unui opțional de debate la școala la care lucrează, predarea cu metode deliberative precum și deschiderea unui club de debate. Pe lângă acestea profesorii mai dispun si de 33 de planuri de lecții dezvoltate folosind tehnici deliberative pentru predarea materiilor în care aceștia sunt specializați.