Grupuri vulnerabile

Incluziunea socială este un subiect care ajunge pe ordinea de zi, în atenția publicului, mereu ca o consecință a unui eveniment negativ. Grupurile vulnerabile, ca domeniu umbrelă, fac referire la subiecte precum sărăcia, copiii instituționalizați, persoanele cu dizabilități, comunitățile rurale etc și atacă problematici de tipul violenței domestice, al accesului la servicii, la educație și la o șansă reală. Ne propunem să ne îndreptăm atenția, an de an, spre câte un subdomeniu al acestor arii pentru a putea construi o schimbare reală, sustenabilă, cu ajutorul tehnologiei.