Violență domestică (2019-2020)

84% dintre români consideră violența împotriva femeii ca un fenomen cu foarte răspândit în România. Dacă luăm în calcul toate tipurile de violență domestică putem să ne dăm seama că o majoritate copleșitoare a românilor sunt conștienți de prevalența fenomenului. Cu toate acestea, există foarte puține date oficiale utilizabile cu privire la numerele concrete ale cazurilor de violență domestică, ca urmare a numărului ridicat de incidente neraportate, a lipsei unei colectări coerente a datelor și a fricii sau incapacității victimei de a conștientiza situația. Colectarea de date de către autoritățile competente (poliție, instanțe, asistență socială, instituții medicale etc) nu este unitară și prezintă semnalmentele unor metodologii și mecanici de colectare defectuoase.

Dacă observăm cercetările cantitative, vom constata că în ultimii 20 de ani au fost conduse mai multe studii relevante. Cu toate acestea, ca urmare a focusului puternic asupra violenței în cuplu și a violenței împotriva femeilor, acestea nu oferă o imagine asupra întregului ansamblu pe care îl constituie violența domestică. Ceea ce putem, însă, deduce din concluziile acestor studii este că cel puțin o treime din populație a suferit cel puțin o formă de violență în cuplu în actuala sau precedenta relație și că violența de gen și violența de cuplu din România se afla aproapele de media europeană și globală.